1 2 Next >>
Cincinnati Childrens Hospital,
Foto
Name
Specialty
School
Contact
Guan, Qiaoning
Medical Genetics
Beijing, Beijing Medical University
513-803-1767, 3333 Burnet Ave, Cincinnat OH 45229, USA
黄涛生(Huang, Taosheng)
Pediatrics
Fujian, Fujian Medical University
513-803-9260, 3333 Burnet Ave, Cincinnati OH 45229, USA
Lim, Foong-yen
General Surgery
Medical University of South Carolina
513-636-4371, 3333 Burnet Ave,, Cincinnati OH 45229, USA
Lin, Nancy Y
Pulmonary Medicine

513-636-6771, 234 Goodman St, Cincinnati OH 45219, USA
Miles, Lili
Pathology
Shanghai, Shanghai Jiaotong Univ. Sch of Med
513-636-4261, 3333 Burnet Ave, Cincinnati OH 45229, USA
唐雪梅(Tang, Xuemei)
Rheumatology
Sichuan, Chongqing Medical University
[In Training], 3333 Burnet Ave, Cincinnati OH 45229, USA
田翠霞(Tian, Cuixia)
Ped Neurology
Shanghai, Fudan University Medical College
513-636-4222, 3333 Burnet Ave, Cincinnati OH 45229, USA
Wang, Dehua
Pathology
Hubei, Yunyang Cedical College
513-636-4261, 3333 Burnet Ave, Cincinnati OH 45229, USA
Wu, Junzheng
Anesthesiology
Xinjiang Urumqi, Xinjiang medical University
513-636-4408, 3333 Burnet Ave, Cincinnati OH 45229, USA
Wu, Steve
Ped Neurology
Vanderbilt University
513-803-0375, 3333 Burnet Ave, Cincinnati OH 45229, USA

terrafirma1.0 by nodethirtythree